1
புதியCentOS 8எனும் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமை ஒருஅறிமுகம்-

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு -ஜூலை 2014 வெளியிடப்பட்ட CentOS 7 எனும் லினக்ஸ் இயக்கமுறைமையின் பல்வேறு வசதிவாய்ப்புகளை கொண்டதொரு பெரிய வெளியீட்டை பயன்படுத்தி அனுபவித்தவர்கள் அடுத்தபதிப்பு எப்போதுவரும் என காத்திருந்தார்கள் சிறிது காலதாமதம் ஆகிவிட்டது இருந்த போதிலும் எதிர்பார்த்தபடி நிலையான, நம்பகமான முழு நேரத்தையும் பாதுகாப்பாக செயல்பட விரும்புவோர்களின் கனவான CentOS 8 எனும் புதிய சமூக பதிப்பு கடந்த மே 2019 இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

இந்த புதிய சென்டோஸ் 8 எனும் பதிப்பில் புதிய வசதி வாப்புகள் ஏராளமாக உள்ளன.

தொகுப்புகளை நிறுவுவதற்கும் புதுப்பிப்பதற்கும் CentOS சற்று வித்தியாசமாக உள்ளது. இதனுடைய இயல்புநிலை தொகுப்பு நிருவாகி YUM இலிருந்து DNF க்கு இடம்பெயர்ந்துவிட்டார். இதிலும் ஒவ்வொன்றிற்கான கட்டளை அமைப்பு மிகவும் ஒத்திருக்கிறது, எனவே இது போன்ற கட்டளைவரிகளை இயக்குவதற்கு பதிலாக:

sudo yum install httpd

You’d issue the command:

sudo dnf install httpd

ஆகிய கட்டளை வரிகளை பயன்படுத்தி கொள்க .இந்நிலையில் DNF என்பது பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வதற்கு https://www.techrepublic.com/article/how-to-use-the-dnf-package-manager/எனும் இணையதள பக்கத்திற்க செல்க

அடுத்து . CentOS 8 அதன் நிறுவன உடன்பிறப்பின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றி உள்ளடக்க விநியோகத்தில் இரண்டு வழிமுறைகளை வழங்குகின்றது. இதற்கு பின்வரும் இரண்டு களஞ்சியங்கள் மட்டுமே தேவையானவையாகும்

1. BaseOS என்பது அடிப்படை OS உள்ளடக்கத்தை வழங்கும் களஞ்சியமாகும்.

2. AppStream என்பது சுதந்திரமான வாழ்க்கை சுழற்சிகளில் இருக்கும் மென்பொருளின் கூடுதல் பதிப்புகளை நிறுவ நம்மை அனுமதிக்கிறது, மேலும் இது CentOSஐ எப்போதும் புதுப்பித்த நிலையில் வைத்து பராமரக்கின்றது.

புதிய திரையில் விசைப்பலகை , மிகவும் மேம்பட்ட GNOME பெட்டிகள், விரிவாக்கப்பட்ட சாதனங்களின் ஆதரவு ஆகிய வசதி வாய்ப்புகள் இதிலுள்ளன

ஏராளமான GNOME மென்பொருள் தொகுப்புகளுக்கான மேம்பாடுகள்இதில் உள்ளன

இதில் Wayland என்பது இயல்புநிலை காட்சி சேவையகமாகஉள்ளது (சிறந்த பாதுகாப்பு, மேம்பட்ட பலதிரை ஆதரவு, மேம்பட்ட அளவிடுதல் சிறந்த சாளர கையாளுதலுக்காக) இது ஒரு பெரிய வசதியாகும், இந்த CentOS 8 க்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு ஊக்கத்தை அளிக்கும். SSH வழியாக சேவையகத்துடன் இணைக்கும் பயனர்களின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் பதிவு செய்ய நிருவாகிக்கு cockpit-session-recording அனுமதிக்கின்றது. இந்த வசதியை கருத்தில் கொண்டு இணைய அடிப்படையிலான GUI Cockpit வழியாக பயன்படுத்திகொள்ள முடியும், , இது CentOS நிருவாகிகளுக்கு அவர்களின் சேவையகத்தில் நடக்கும் அனைத்தையும் கண்காணிக்க ஒரு உண்மையான வசதியாகவும் இருக்கின்றது

Leave a comment