1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 2: புதிர்களுக்கு விடைகள்

கு.புசொல்கலைகலைமொழிசுடோகு
நவ. 2019 -2
விடை(கள்)https://beta.puthirmayam.com/responses/5B582D7FF61) கலங்கரை விளக்கம் 2) சங்கு சக்கரம் 3) புஸ்வாணம் 4) பாவ மன்னிப்பு 5) புதிய பாதை இறுதி விடை: பாலசரஸ்வதிதன்னம்பிக்கை நிறைந்த ஒருவர் யார் முன்னேயும் எப்போதுமே மண்டியிடுவது இல்லை - அப்துல் கலாம்https://beta.puthirmayam.com/responses/61C0D37721
கண்ணன், சாந்தி நாராயணன், சித்தானந்தம், சௌதாமினி சுப்ரமண்யம், நாராயணன், பாலகிருஷ்ணன், வீ. ஆர்.,மதுரம்.கண்ணன், சாந்தி நாராயணன், நாராயணன், பாலு, மதுரம்.கண்ணன், சுதா ரகுராமன், நாராயணன், பாலு, ராமராவ், வைத்திய நாதன்.கண்ணன், சாந்தி நாராயணன், V. சுப்ரமண்யம், பாலு, மதுரம்.
கோபாலஸ்வாமி, சிவக்குமரன்.கோபாலஸ்வாமி, சிவக்குமரன், முத்துலக்ஷ்மி சங்கரன்.கோபாலஸ்வாமி.கோபாலஸ்வாமி, சிவக்குமரன்.
கருத்து

Who Voted

Leave a comment