1
சுந்தரத் தெலுங்குடன் ஒரு விடுமுறை மாலை நேரம் …!!!
… … … சுகமான விடுமுறை மாலை நேரம் – சுந்தரத்தெலுங்கு என்று பாரதி செப்பியது சரி தானே …? பாலமுரளியின் இந்தப் பாடலை, பார்த்து, கேட்டு – ரசித்துவிட்டுச் சொல்லுங்களேன்…. …. …. . —————————————————————————————————————————————————————-

Leave a comment