1
டிசம்பர் 2019 வாரம் 1 கலைமொழி
விதிகளும் வழிமுறையும்:
வழக்கம்போல!
 1.  முதல் முறை முயல்வோர்,  உதாரணத்தோடு உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு இங்கு பார்க்கவும்:    விவரமான செய்முறை விளக்கம் (http://muthuputhir.blogspot.com/2012/04/blog-post.html)

2.  இது ஒரு இரட்டைப் புதிர்.  மறைந்திருக்கும் செய்தி ஒரு புதிர்.  அதற்கு விடை  தெரியாவிட்டால்,   கண்டுபிடிக்க இந்த புதிரை (https://muthuputhir.blogspot.com/2019/12/2019-1_48.html) விடுவிக்க வேண்டும்.

Who Voted

Leave a comment