1
ட்ரோன்’களின் கண்காட்சி – இந்தியாவுக்கு ட்ரோன்கள் வராதது …?
… … கீழே இரண்டு காணொளிகள்… முதலாவது துபாயில் நடந்த ட்ரோன் கண்காட்சி குறித்தது…. 2-வது கையடக்கமான ஒரு லேடஸ்ட் ட்ரோன் இயங்கும் விதம் குறித்தது…. வெளிநாடுகளில் இவை சர்வசகஜமாக பயன்படுத்தப்படும்போது, இந்தியா இன்னும் இவற்றை அனுமதிப்பதில் தயக்கம் காட்டுவது சரியா…? தவறான முறையில் பயன்படுத்தப்படாமலிருக்க உரிய முறையில் அவற்றின் இயக்கத்தை, பயன்பாட்டை – சரியான … Continue reading

Leave a comment