1
ஆண்ட்ராய்டுகைபேசியைGuiscrcpy என்பதன்துனையுடன் கணினியிலிருந்து கையாளமுடியும்

வருங்காலங்களில் மடிக்கணினி, கைபேசி ,திறன்பேசி, குளிரூட்டி என்பனபோன்ற சாதனங்கள் அனைத்தையும் நாம் பயனிக்கின்ற வாகணத்தில் இருந்தவாறே கையாள-வேண்டிய சூழல் உருவாகவிருக்கின்றது அவ்வாறான பணியைஎளிதாக்க உதவ-காத்திருப்பதுதான் Guiscrcpy எனும் GNU GPLv3 எனும் பொதுஅனுமதியின் அடிப்படையில் வெளியிடப் பட்டுள்ள ஒருகட்டற்ற பயன்பாடாகும் இது லினக்ஸ், மேக், விண்டோ ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படும் திறன்மிக்கது நம்முடைய ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியின் திரையை இதன் வாயிலாக நம்முடைய கணினியில் கொண்டுவந்து ஆண்ட்ராய்டு கைபேசியை கையாளமுடியும் இது சமீபத்திய எந்தவொரு நவீண சாதனங்களையும் கையாளும் திறன்மிக்கது கைபேசியுடன் இடைமுகம்செய்திடும் பணியை எளிதாக கையாளுகின்றது கைபேசியை USB வாயில் வழியாக அல்லது அருகலை வாயிலாக இணைத்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த பயன்பாட்டினை நம்முடைய கணினியில் நிறுவுகை செய்து செயல்படுத்தியவுடன் தோன்றிடும் முதன்மைகட்டுபாட்டு திரையில் Start scrcpy எனும் பொத்தானை தெரிவுசெய்து சொடுக்குக பின்னர்விரியும் பலகத்தில் Home, Back, Power, more. ஆகிய பொத்தான்களைசொடுக்குவதன்வாயிலாக தேவையான பணிகளை செய்து கொள்ளலாம் மேலும்விவரங்களுக்கும்பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும் https://github.com/srevinsaju/guiscrcpy/ எனும் இணையதளபக்கத்திற்கு செல்க

Leave a comment