1
பசிபிக் பெருங்கடலில் ஒரு துளித் தீவில் – சில தமிழர்கள்… ???
… … …   அமெரிக்காவிற்கும் ஒரு காலனி நாடு உண்டு என்று இதுவரை நாம் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறோமா…? இருக்கிறதாமே – “அமெரிக்கன் சமோவா”…!!! எத்தனை பெரிய கடல் பசிபிக் பெருங்கடல்…!!! – வாஷிங்டன் நகரிலிருந்து 7026 மைல் தொலைவில், ஹவாயிலிருந்து 2500 மைல் தொலைவில் – ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கிழக்கே, நியூசிலாந்திற்கு வடக்கே – நாலு … Continue reading

Leave a comment