1
அனைவரும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய ஆண்ட்ராய்டின் சிறந்த பயன்பாடுகள்

பெரும்பாலான பொதுமக்களால் தற்போது பயன்படுத்திகொண்டுவரும் ஆண்ட்ராய்டு கைபேசிகளில் செயல்படுகின்ற நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கவேண்டிய மிகச்சிறந்த பயன்பாடுகள் பின்வருமாறு

1. WPS Office: என்பது எம்எஸ் ஆஃபிஸ் கூகுள் டாக் PDF,ஆகிய அனைத்து பணிகளையும் ஒருங்கிணைந்து வழங்ககூடியதாகும் இது பயன்படுத்த மிகஎளிதானதாகும் இதில் PDF ஆக உருமாற்றுதல் திருத்துதல் படித்தல் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் தரவுகளை மறையாக்கம் செய்தல் ஒரேசமயத்தில் பலசாளரங்களை பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் கோப்புகளை தானியங்கியாக மேககணினியில் சேமித்து கொள்ளுதல் ஆகிய பல்வேறு பணிகளை இதன் வாயிலாக செயல்படுத்தி பயன்பெறமுடியும்

2. Google News: செயற்கை நினைவகத்தின்அடிப்படையில் நமக்கு தேவையான செய்திகளை திரையில் கொண்டுவரலாம் FULL COVERAGE எனும் தாவியின் திரையின் வாயிலாக பல்வேறு நாளிதழ்கள் செய்திகளையும் கொண்டுவரச்செய்து பார்வையிடலாம்

3. ES File Explorer: என்பது நம்முடைய சாதனத்தில் மிகுதி காலிநினைவகம்எவ்வளவு உள்ளது என அறிந்து நம்முடைய கோப்புகளை சேமித்திடவும் தேவையான கோப்பு-களை தேடிபிடித்திடவும் போதுமான காலிஇடம் இல்லாதுபோது மேககணினியில் கொண்டுசென்று சேமித்திடவும் இதுபயன்படுகின்றது இது பயன்படுத்த எளிதானதாகும் கோப்புகளை மற்றவர்களுடன் மிகஎளிதாக பகிர்ந்து கொள்ளவும் உதவுகின்றது

4.GBWhatsApp: வாட்ஸப்பில்இல்லாத நமக்குதேவையான வசதிகளை பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் உதாரணமாக நமக்கு வந்த செய்திகளை நாம் திறந்து பார்த்தவுடன் அனுப்பியவருக்கு இரண்டு நீலவண்ண டிக்மார்க் தோன்றிடாமல் மறைத்திடுமாறு செய்திடமுடியும் கோப்புகளை பகிர்ந்து கொள்ளும்போது அதன் தரம் குறையாமல் பராமரித்திடுகின்றது ஒரே நேரத்தில் நூற்றுக்கும் அதிகமான உருவப்படங்களை பகிர்ந்து கொள்ளமுடியும்

5. Google Drive: நம்முடைய சாதனத்தில் உருவாகிடும் பெறப்படும் ஏராளமானஅளவு கோப்புகளை சேமித்து வைத்திட இதுஅனுமதிக்கின்றது 15GB கொள்ளளவிற்கு Gmail களை கூட சேமித்து வைத்து கொள்ளமுடியும்

Leave a comment