1
கடவுள் வாழும் வீடு . 4
                   
                                                கடவுள் வாழும் வீடு . 4

இனிய வணக்கம்  அனைவருக்கும் ,   (( நாம் விருப்ப பட்ட இடத்தில் கோவிலைக் கட்டி வா என்றால் வந்துவிடுவாரா ?? அவ்வளவு  பெரிய திறமை படைத்தவர்களா  நாம் ?? கடவுளையே நாம் சொன்னபடி கேட்க வைக்க முடியுமென்றால் இதில் யார் பெரியவர் திறமையானவர் சக்தி படைத்தவர் யார் ??? கடவுளா ?? நாமா ??))

  இந்த கேள்வியோடு அன்று

Who Voted

Leave a comment