1
கடவுள் வாழும் வீடு . 3
                                                   
                                           கடவுள் வாழும் வீடு . 3

                                 
    வணக்கம் அனைவருக்கும் ,


நேற்றைய பதிவில்  நான்கு நபர்கள் நான்கு விதமான முறைகளில் கோவிலுக்கு சென்று வழிபட போகிறார்கள். அவர்களுக்கு கடவுள் எவ்வாறு அருள் புரிவார் என்று  பல விதமான யோசனைகளை நமக்கு தோன்றியிருக்கும் இங்கு ஒன்றை நன்றாக

Who Voted

Leave a comment