1
என் மக்களே உங்களுக்கான கடிதம் ..............
                                         என்றாவது ஒரு நாள் இந்த உண்மையை அறிய வேண்டும் என்ற நல்நோக்குடன் அனைவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளவேண்டும் என்ற ஆவலுடனும் பகிர்ந்துகொள்கிறேன் 
நான் படித்த பல வலிகளிலும் இந்த வலி மிக கொடிது .............
நான் படித்த இந்த வரிகள் அனைவரிடமும் செல்ல வேண்டும்இது போல நான் பல எழுதியிருந்தாலும் என்னை மிகவும் பாதித்த வரிகள்
என் உடலிலே முதலிலே எரியப்போகும் உறுப்புஉன்னை

Who Voted

Leave a comment