1
சுஜாதாவின் பத்துக் கட்டளைகள்
எனது முந்தைய(என்னை கவர்ந்த வரிகள்) பதிவில் சுஜாதாவின் பத்துக் கட்டளைகள் - பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தேன். இந்த பதிவில் அவருடைய கட்டளைகளை பகிர்வதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி!

Leave a comment