1
பங்குனி பிறந்தது
பங்குனி பிறந்தது - நீண்ட நாட்களாய் தமிழில் வலைப்பூ எழுத ஆவல். சரி முதலில் என்ன பெயர் வைக்கலாம் என யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். நீண்ட யோசனைக்கு பின்னர் தமிழ் மாதத்தின் பெயர் - பங்குனி..

Leave a comment