1
இனி அடிப்படை தகுதி......../????


அனிதாக்கான பட முடிவுகள்"உலகம் சுற்றும் கிழவனின்

 செகட் இன்னிங்கஸ் ஆட்சியில்

நீட் பயிற்சி மையங்களில்

சேர்ந்து படித்து தேர்ச்சி

பெற பணம் வேண்டும்.அல்லது............

அத்தேர்வில் மோசடி செய்து

தேர்ச்சி பெறுவதற்கும் பணம்

  வேண்டும். ஆக... மொத்தத்தில்

இனி மருத்துவராவதற்கு முக்கிய

அடிப்படை தகுதி  பணம்தான்...


சமூகத்தில் நிலவும் வலிகளை பதிவிடும் தமிழ் பதிவர்.

Who Voted

Leave a comment