1
திரைஜாலம்: சொல் வரிசை - 203
சொல் வரிசை - 203   புதிருக்காக, கீழே   ஆறு (6) திரைப்படங்களின்  பெயர்களும்,  அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரிச் சொற்களும்   (தொடக்கச் சொற்களை நீக்கி விட்டு)  அடைப்புக் குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.   


1.   மன்மதன்(---  ---  --- என்னை நீ காதலியே) 
  
2.   பூஜைக்கு வந்த மலர்(---  --- நின்றதுதான் கண்கள் சென்றது)
   
3.   எதிர் நீச்சல்(---  ---  --- ஊமை நெஞ்சு கத்துதே)

4.   பாலா(---  --- தீயை மூட்டுகிறாயே)  

5.   மதராசப்பட்டினம்(---  ---  --- ஆருயிரே பார்த்ததாரும் இல்லையே)

6.   உதயா(---  ---  ---  --- தென்றல் சொல்லும் காலை வணக்கம்) 

எல்லாப் பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்களை கண்டு பிடித்து,  அவற்றில்  முதல்  சொற்களை மட்டும் வரிசைப் படுத்தினால் மற்றொரு திரைப்படப் பாடலின் முதல் வரியாக அமையும்.  

அந்தத் திரைப்படப் பாடலையும்அந்தப் பாடல்  இடம்  பெற்ற  திரைப்படத்தின்  பெயரையும்  கண்டு  பிடிக்க வேண்டும். 

விடைகளை அனுப்பும் போது, பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்கள், சொல்வரிசை பாடல் வரிகள், அந்தப்பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படம் ஆகியவற்றை பின்னூட்டம் மூலமாக  அனுப்பவும்.

* * * * * * * *

திரைப்படங்களில் இடம் பெறும் பாடல்களை  அறிய / கேட்க கீழ்க்கண்ட வலைத்தளங்கள் உதவும்.  


http://thiraitamilpaadal.com/viewallmovies.php
http://www.friendstamilmp3.com/
http://gaana.com/album/tamil
ராமராவ்  

Who Voted

Leave a comment