1
திரைஜாலம்: எழுத்துப் படிகள் - 250

எழுத்துப் படிகள் - 250 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப்படங்களும் எம்.ஜி.ஆர்.   நடித்தவை. இறுதி விடைக்கான திரைப்படமும் (8)  எம்.ஜி.ஆர். கதாநாயகனாக  நடித்ததே .  


 


எழுத்துப் படிகள் - 250  க்கான திரைப்படங்களின் பெயர்கள். 1.   உரிமைக்குரல்            

2.   பெரிய இடத்துப் பெண்           

3.   மதுரைவீரன்            

4.   தாயைக்காத்த தனயன்       

5.   காஞ்சித்தலைவன்                    

6.   புதிய பூமி 

7.   அடிமைப்பெண்  

8.   நான் ஏன் பிறந்தேன்    

    
    
இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் அமைத்துக் கொண்டால்,  அந்த வரிசையில், முதல் படத்தின் முதல் எழுத்து, 2 - வது படத்தின் 2 - வது எழுத்து, 3 - வது படத்தின் 3 - வது எழுத்து, என்று அப்படியே படிப்படியாக 8 - வது படத்தின் 8 - வது எழுத்து இவற்றைச் சேர்த்தால், வேறு ஒரு திரைப்படத்தின் பெயர் அமையும். 

விடைக்கான திரைப்படத்தின் பெயரை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

இறுதி விடைக்கான திரைப்படத்தின் பெயரை பின்னூட்டமாக மட்டும் அனுப்பவும். 


ராமராவ் 

Who Voted

Leave a comment

Share Button