1
1
1
தூக்கி எறியலாமா?!
#கடி ஜோக்ஸ் - பாகம் - 80  தூக்கி எறியலா... [Read More]
1
1
1
வலைபதிவு / Blog என்றால் என்ன அதை தொடங்குவது எப்படி?
இது என்னுடைய முதல் பதிவு ஏதேனும் எழுத்து பிழை இரு... [Read More]
1
மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-9
உழுதவன் கணக்கு பார்த்தால் உமி கĭ... [Read More]
1
1
மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-8
செல்லில்  நண்பர் ஒருவர் கேட்டா... [Read More]
1
1
1
1
அரசியல்- பிரியாணி !
#கடி ஜோக்ஸ் - பாகம் - 79BAR--க்குள்ளே நல்ல &... [Read More]
1
மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-7
இரண்டு கணனியில் ஒன்று முன்பே பழ... [Read More]
1
கதை சொல்லும் கவிதைகள் சில...
சான்று!என்ர அம்மப்பாவும் பணக்கா&... [Read More]