1
உங்களாலும் பாப்புனையவும் பாடல் புனையவும் முடியுமே!
வீசும் காற்றோடு ஏட்டிக்குப் போட்டியாக மோதி பனையும் தென்னையும் தள்ளாடுவதைக் கண்டதும் கள்ளைத் தருவதும் அவை தானே என்றெண்ணத் தோன்றுகிறதே! "காற்றுக்குத் தென்னை ஏன் ஆடுகின்றது. அது தானே கள்ளையும் தருகின்றது." எனக் கவியரசர் கண்ணதாசன் தனது நூலொன்றில் குறிப்பிட்டிருந்தார். [Read More]
1
சைவமும் தமிழும் சீரழிவது ஏன்?
இந்தக் காலத்திலே கோவில் வழிபாட்டிலே எந்தன் ஊரில் அடியார்கள் சிரித்துக்கொண்டே நான்குருளி வண்டியில சுவாமியை வைத்துத்தள்ள இயந்திரம் (JCB Backhoe) மூலம் தேரை இழுத்துவர சைவமும் தமிழும் சீர்குலைந்ததாக உலகம்சிரிக்க இறைவழிபாடும் கேலிக்கூத்தாக ஊர்வரண்டு ஆள்கள்சாக கடவுளைத் தேடினேன் வழியிலே கண்ணதாசன் "க... [Read More]
1
சங்கடங்கள் தீர்க்கும் சித்தி விநாயகா!
உலகத்தில் முதன்முதல் எழுதிய ஆனைமுகனே வியாசருக்குப் பாரதக்கதை எழுதிய ஆனைமுகனே தந்தமுடைத்து எழுதுகோலாக்கி எழுதிய ஆனைமுகனே எந்தன் எண்ணங்களை எழுதவுதவும் ஆனைமுகனே! எங்கள் பிள்ளைகள் படிக்கவுதவும் ஆனைமுகனே!! [Read More]
1
பணம் உறவுக்கு அளவுகோலா?
பணத்தை அளவுகோலாகக் கொண்டு அன்பு, நட்பு, காதல், திருமணம் எல்லாம் இடம்பெற்ற பின்னே... பணம் இல்லாத வேளை பார்த்து அன்பு முறிவு, நட்பு முறிவு, காதல் முறிவு, ஈற்றில் திருமண முறிவும் அமையுமாமே! [Read More]
1
1
சும்மா சொல்லக் கூடாது!
முடிவு எடுக்கும் போது அக்கம், பக்கம், முன், பின், கடந்த காலம், நிகழ் காலம், எதிர் காலம், நேர் எண்ணம், எதிர் எண்ணம், நேர் மறை எண்ணம், எதிர் மறை எண்ணம் என எல்லா வழியிலும் கிட்டும் விளைவுகளை நல்லா எண்ணிப் பார்த்தே முடிவு எடுக்க வேணும்! [Read More]
1
சும்மா சொல்லக் கூடாது!
"நல்ல மனைவியைத் தெரிவு செய்வதில்... [Read More]
1
இறைவனின் ஒறுப்புத் தானோ!
நீரிழிவுக்காரனும் நெடும் தூரப் பயணியும் கட்டுப்படுத்த இயலாத ஒன்று சிறுநீர் கழித்தலையே! கட்டுப்படுத்த இயலாத சிறுநீரை கண்ட இடத்திலும் கழிப்பதாலே மாற்றாருக்கு நோய்கள் உண்டாவதை கட்டுப்படுத்த இயலாமல் போகுமே! [Read More]
1
இறைவனின் ஒறுப்புத் தானோ!
நீரிழிவுக்காரனும் நெடும் தூரப் &... [Read More]
1
புகைத்தல் சாவைத் தருமே!
"புகைத்தல் உயிரைக் குடிக்கும்" என... [Read More]
1
1
1
1
காலடி வைப்பதிலும் அழகு தேவையோ?
தனித்திருக்கும் போது தான்பெற்ற&#... [Read More]
1