1
டால்ஸ்டாய் காந்தியிடம் சொன்னது….!!!
… … … காவல்துறையில் பல்லாண்டுகள் பணிபுரிந்து ஓய... [Read More]
1
1
1
அன்பு..
தன் நிழலில் ஒதுங்குபவர்களிடம் வாடகை கேட்பதில்ல&#... [Read More]
1
1
எழுத்துப் படிகள் - 284
எழுத்துப் படிகள் - 284 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்ī... [Read More]
1
சொல்வதென்னவோ நிஜம் தான்… ஆனால்…..!!!
… … … … திமுகவிலிருந்து விலகம் கடிதம் கொடுத்த பின&... [Read More]
1
வண்ணநிலவன்:அன்பு அலை
இன்று எழுத்தாளர் வண்ணநிலவன் அவர்களின் பிறந்தநா&#... [Read More]
1
தண்டவாளங்கள்..
  தன்மீதுச் செல்லும் இரயில்சக்கரங்களின் சுமையை &#... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: எழுத்து சுடோகு விடை
123456789குடிண்ணபாயன்வரயகுணண்டின்பாவரவண்ரபாவயணகுடி... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: குறுக்கெழுத்துப் புதிர் விடைகள்
குறுக்காக:3 தென் அமெரிக்காவின் வடகிழக்கு நாட்டை Ī... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 2: எழுத்து சுடோகு விடை
123456789டிப்பம்யவாழழுழைஇறுதி விடைக்கான எழுத்துகள்டி &... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: சொல்கலை விடைகள்
விடை(கள்)1) இராசேந்திர பிரசாத்2) குல்சாரிலால் நந்தா3) ... [Read More]
1
டிசம்பர் 2019 - வாரம் 1: குறுக்கெழுத்துப் புதிர் விடைகள்
புதிர்க்குறிப்புகள் விடை(கள்)குறுக்காக:3 தென் அமĭ... [Read More]
1
நவம்பர் 2019 - வாரம் 2: புதிர்களுக்கு விடைகள்
கு.புசொல்கலைகலைமொழிசுடோகுநவ. 2019 -2விடை(கள்)https://beta.puthirmayam.com/responses/5B582D7FF61) Ĩ... [Read More]