1
1
1
1
வெங்காயம் வலைப்பூ: தைரியமானவர்கள் மட்டும் இவ்விடத்திற்கு செல்லலாம்
ஒட்டுமொத்தமாக பழங்குடியினரின் எண்ணிக்கை 50 இல் இருந்து 500 வரை இருக்கலாம்.உணவுக்காக தீவுக்குள்ளேயே இவர்கள் அடிக்கடி இடம்பெயர்வார்கள்.இவர்கள் நரமாமிசம் சாப்பிடுபவர்கள் என்றும் ஒரு கதை இருக்கின்றது. சுராஜ்,பண்டித் திவாரி என்ற இந்திய மீனவர்கள் நண்டுபிடிப்பதற்காக இத்தீவிற்குசென்றுள்ளார்கள் அவர்கள் உறங்க... [Read More]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
muththuvin puthirkaL: கலைமொழி - 85
கலைமொழி - 85 இங்கு மறைந்துள்ள *செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும். மகாகவி பாரதியாரின் பாடல் ஒன்றிலிருந்து இரண்டு வரிகள் இங்கு கலைத்துக் கொடுக்கப் பட்டிருக்கின்றன . முதன்முறை முயல்வோர், உதாரணத்தோடு உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு இங்கு பார்க்கவும்: விவரமான செய்முறை விளக்கம் (http://muthuputhir.... [Read More]
1
தனிநபர் நிதித் திட்டமிடல் - 1 (சேமிப்பு) (Personal Finance) - Save & Invest - Financial Guide
சேமிப்பின் மூலம் பொருளாதார விடுதலை நோக்கி ஒரு பயணம் [Read More]
1
சில நேரங்களில் சில கருத்துக்கள் : April 2018 ஆண்களை நெறிப்படுத்துக....
நாட்டில் நடக்கும் கொடுமைகள் அதுவும் பெண்களுக்கு எதிரான வன் கொடுமைகள் என்னை போன்ற சாதாரண பிரஜைகளை கலக்கமுறவும் மன ரீதியாக பாதிக்கவும் செய்கிறது ... என்னை சந்திக்கும் என்னை போன்ற பல பெற்றோர்கள் அவ்வாறே கருதுகின்றனர்.. இந்த சமயத்தில் எஸ் வி சேகர் பெண் பத்திரிகையாளர்களை பற்றிய செய்தியை பகிர்ந்தது... [Read More]