1
வாகணங்களின் இணையம்:
வாகணங்களின் இணையம் (Internet of Vehicles(IoV)) என்பது நான்கு சக்கர வாகண&... [Read More]
1
தரவுகளின் கதைசொல்லுதல்(Data storytelling)
வியாபாரத்தில் மிகச்சரியான நேரத்தில் மிகச்சரிய... [Read More]
1
1
குழந்தைகளுக்கான முகப்பு திரை
குழந்தைகளுக்கான முகப்பு திரை( KIDS DASHBOARD) என்பது எந்தவொரĬ... [Read More]
1
மனிதனாகவே பிறப்பேன்
     இயல்பிலேயே வாசிப்பை, நேசிப்பாகக் கொண்டிருகĮ... [Read More]
1
1
1
1
திறன்பேசியை விண்டோசெயல்டும்மைக்ரோபோனாக மாற்றிடலாம்
கணினியில் மைக்ரோஃபோன் இல்லை என்றாலும், கைவசமுளĮ... [Read More]
1
நண்பா.... என்ன..இந்த பக்கம்..........
நண்பா..என்ன இந்த பக்கம் . ஆள பாத்து ரெம்ப நாளாச்சே ... [Read More]
1
1
மரணக் கிணறு
     அதிகாலை 2.00 மணி     ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல     ஒரு நூī... [Read More]
1
மரணக் கிணறு
     அதிகாலை 2.00 மணி     ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல     ஒரு நூற... [Read More]
1
1