1
தன்னம்பிக்கை : நேர்மை பழகு
“எப்போதும் உண்மையைப் பேசுபவர்கள் பேசிய எதையும் ... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : பேசத் தெரிந்தால் ஜெயிக்கலாம்
காலை முதல் மாலை வரையிலான ஒரு நாள் வாழ்க்கையைக் கĭ... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : கூடப் பொறந்த பாசம் !
கிராமப் புறங்களில் சகோதர சகோதரிகளை “கூடப் பொறந்... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : ஸ்மார்ட்டா வேலை பாருங்க.
வாழ்க்கை என்பது பாரம் இழுக்கும் பாதையல்ல. சிந்தன... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : வேலையில் அசத்தலாம் வாங்க !
சிலர் வெற்றி பெறவேண்டுமென கனவு காண்பார்கள். சிலர... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : வீண் செலவு வேண்டாமே !
“நாலு ஏக்கர் தென்னந் தோப்பையா கழுத்துல போட்டுட்... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : விட்டுக் கொடுத்தல் வெற்றியே !
விட்டுக் கொடுத்தல் வெற்றியே ! வாழ்க்கையை இனிமையா... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : கர்வம் தவிர்
“கர்வமுடையவர்கள் எப்போதும் மற்றவர்களைக் குனிந&#... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : மரியாதைப் பூக்கள் மலரட்டும்
மரியாதைப் பூக்கள் மலரட்டும் ஒரு காலத்தில் பெரிய... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : தேசத்தை நேசிப்போம்
தேசத்தை நேசிப்போம் சமீபத்தில் இந்தியா கிரிக்கெ&... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : வல்லினம், மெல்லினம், பாலினம்.
இளம் வயது என்று சொல்லும் போதே உள்ளுக்குள் ஒரு உறĮ... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : அன்பின்றி அமையாது உலகு
நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு சந்திக்கும் நண்பர்கள&... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : நீங்களும் தலைவராகலாம்.
“கீழ்ப்படியக் கற்றுக் கொள்ளாதவர், சிறந்த தலைவரா... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : நேரம் தவறாமை உயர்வு தரும்.
கடலின் அலையும், நகரும் நேரமும் யாருக்காகவும் காத... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : கூடா நட்பு கூடாது !
நட்பு என்பது இரண்டு உடல்களில் உலவும் ஒற்றை ஆன்மா... [Read More]