1
பொன்னாடை, விருதுகள், பட்டங்கள்
உலகத்  தமிழ் வலைப்பதிவர்களுள் என் உள்ளம் தொட்ட ... [Read More]
1
தை (2020 ) பிறந்தும் வழி பிறக்கவில்லையே!
"பல்கலைக் கழக மாணவர்கள் (இரு பாலாரும்) இருபதிற்கு ... [Read More]
1
காதலேன் வரவில்லை?
அழகிருக்கவே தான்அலைபவர்கவர்ந்திழுக்கவே தான்அ... [Read More]
1
குறள் பாவும் விரிப்புப் பாவும் - 2
தைப்பொங்கல் வாழ்த்துகள் தமிழாண்டின் நல்முதல்ந... [Read More]
1
சின்னதாகச் சித்தித்துப் பாருங்களேன்
முறையான திட்டம் (Master Plan)புத்தாண்டு பிறந்ததும் என்ன பண&#... [Read More]
1
கவிதையோ பாடலோ புனைக
வாருங்க நீங்கள்தான் பாருங்க சூழலையேசேருங்க கெட&#... [Read More]
1
ஒரு கேள்வி!
சாவடைந்தவர்கள் 10% தான் வாழ்ந்தார்களாம்...90% தான் வாழா... [Read More]
1
சிரிப்போம் சிந்திப்போம்
சிந்திக்கவும் சிரிக்கவும் வைக்கும் ஒரே இலக்கிய&#... [Read More]
1
ஆழ் துளைக் கிணற்றில்
கண்ணீர்!வாழையடி வாழையாகஆளுக்கா&#... [Read More]
1
1
தக்க சூழலில் தலையைக் காட்டு!
இனிய உலகத் தமிழ் வலைப்பதிவர்களே!... [Read More]
1
பிள்ளையாரே காவல்
பிள்ளையார் எமக்கு என்றுமே இறைவன&... [Read More]
1
நீங்களும் திருக்குறள் எழுதலாம்!
தமிழ் புலவர் திருவள்ளுவர் அவர்க&... [Read More]
1
தமிழுக்கு வாசகர் தேவை!
கதைகளை வாசித்ததும் மறக்கலாம்கா&#... [Read More]
1