1
வலிப்போக்கன் : மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-37
எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் சாதிச் சான்றிதழை யாரும் பார்த்தீங்களா? [Read More]
1
வலிப்போக்கன் : மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-36
எழுவோம் எழுவோம் எழுவோம் எழுவோம் இனி வீழ்ந்தது போதும் மீண்டு எழுவோம் [Read More]
1
வலிப்போக்கன் : மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-35
நீ நம்பிக்கை ஏற்படும்படி பேசு.. நான் விரட்டுகிற மாதிரி பேசுகிறேன் [Read More]
1
மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-26
எப்படா இவன் வெளியே  வருவான் என்&#... [Read More]
1
அதிகாலை கனவு-6
கிழே விழுந்ததில் சற்று வலி அதிக&... [Read More]
1
மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-25
  காலையில்  எழுவதற்கு முன்னமே..எ... [Read More]
1
மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-24
ஒரு வழி பாதையாக இருந்தாலும் இர&#... [Read More]
1
மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-23
போன வாரம்..அதற்கு முந்தின வாரத்Ī... [Read More]
1
மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-22
 கண் கெட்ட பிறகு சூரிய வணக்கம் ... [Read More]
1
மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-21
தமிழ் இந்து தந்த வரலாற்று மொழி... [Read More]
1
1
வலிப்போக்கன் : மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-19
 என்னாச்சு..... உனக்குஎன்றைக்கும் இல்லாதபழக்கமாக இன்றைக்குஎன் அருகில்... [Read More]
0
வலிப்போக்கன் : மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-19
அப்போது ...நீஇருந்தால் குழம்பாமல்புரிந்து கொள்...... [Read More]
1
மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-19
 என்னாச்சு..... உனக்கு என்றைக்கும் ... [Read More]
1
மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-18
 எழுந்ததும் பல் தேய்க்க.... பல்லு... [Read More]