1
செல்வத்தூல் செல்வம் .....??????????
 வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது  எனக்கு என்ன செய்... [Read More]
1
நண்பா.... என்ன..இந்த பக்கம்..........
நண்பா..என்ன இந்த பக்கம் . ஆள பாத்து ரெம்ப நாளாச்சே ... [Read More]
1
சங்கிகளுக்கு நக்கலைட்ஸ் -ன் ஆப்பு
திருவள்ளுவரை காவியாக்க துடிக்கும் பார்ப்பன பாச... [Read More]
1
1
இனி அடிப்படை தகுதி......../????
உலகம் சுற்றும் கிழவனின்  செகட் இன்னிங்கஸ் ஆட்ச... [Read More]
1
1
அய்யோ...த்தீ்........
 அயோத்தி பாபர் மசூதி தீர்ப்பு.....&#... [Read More]
1
1
அவன் இன்னாளு.......!!!.
அவர்..இன்னாளு என்று தெரிந்து கொள... [Read More]
1
1
1
1
இது ஆசையில்லை பெரும் பேராசை....
வணக்கம் நண்பரே..... என்ன இந்தப் பக... [Read More]
1
கனவல்ல நிஜம்.....
தொழில் முடக்கம் கடன் பிரச்சினை... [Read More]
1
அதிகாலை கனவு-50.
க...க..கதை கேட்பதில் ஆர்வம்தான்... ... [Read More]