1
1
ஜிமெயில் ( Gmail ) உருவாக்குவது எப்படி?
பெரும்பாலான இணையதள வசதிகளை நாம் பயன்படுத்துவதற&#... [Read More]
1
Blogger ப்ளாக்கரில் புதிய பதிவு எழுதுவது எப்படி?
ப்ளாக் பின்வருமாறு காட்சி அளிக்கும்.அதில் New Post  என்... [Read More]
1
Blogger உருவாக்குவது எப்படி?
உங்களுக்கு கூகிள் கணக்கு இருந்தால் அதன் மூலம் உள... [Read More]