1
தெய்வம்
நாளை என்ன நடக்கு மென்றுகாலை பொழுதே  காண்பா ரில்ல&... [Read More]
1
மழை
கடந்ததில் செல்லும் கவனம் திருப்பி,நடப்பு நினைத்&... [Read More]
1
முயற்சி
ஒன்று அடைந்திட, ஓயா முயற்சியில்,என்று அடைவேன் இறை... [Read More]
1
"தெய்வ நம்பிக்கை".
எதிர்பாரா சூழல், எதிர்காலம் தாங்கும்புதிர்விடை; ... [Read More]
1
மகிழ்ச்சியான தருணம்
நேற்று (30 -3 - 2019 ) சனிக்கிழமை அண்ணா நகர் தமிழ்ப் பேரவையில... [Read More]
1
எது சரி
இதுதான் சரியென ஏதுமில்லை பாரில்எதுஎனக்குச் சரி&#... [Read More]
1
மெய் கண்ட ஞான சபை.
நேற்று( 10-2-2019 ), சென்னை அம்பத்தூரில் உள்ள ஞானமூத்தி நகர&... [Read More]
1
அன்புள்ள வாசகர்களுக்கு வணக்கம்,"இனிய பொங்கல் திர... [Read More]
1
நட்பு
காலைவெயில் போல்சிலர் கால்சுடும்வெ யில்சிலர்    &nb... [Read More]
1
"AMAZON"னில் மின்னூல் வெளியீடு
வணக்கம்,தாங்கள் என் வலைப்பூவிற்குவருகை தந்தமைக&#... [Read More]
1
subhatamilkathaigal-Tamil-stories-Tamil-poems: கண்ணாடி மானிடர்கள்
கண்ணாடி மானிடர்கள் தன்முன்னால் வைத்தவற்றை த்  தன்னிலே காட்டிடும்   கண்ணாடி போலவே   கண்ணாடி உள்ளமுள்ள மானிடர்கள், நன்றாக வாழ்ந்தவர் இன்றைக்கு மேனி இளைத்திருந்தால், மெச்சிமதிக் காதே;  வறியவர்க்கு த்  தக்க வரவேற்பே  நல்கும்  எரியாதே நெஞ்சே... [Read More]
1
subhatamilkathaigal-Tamil-stories-Tamil-poems: முயற்சி
முயற்சி ஒன்று நினைத்து, உருட்டப்  பகடையை எண்ணிய படியே என்றும் விழாத தாயமாய், வாழ்விலும்  சற்றும் எண்ணா மாயங் கள்பல வந்த வண்ணம் உள்ளதே ;  உள்ள  உளைச்சல் இல்லா உள்ளம் பெறவே, ஒருவழி உள்ளது.  எதுவோ  நடக்குது,  எதற்கா கவோதான்  அதுநடக... [Read More]
1
subhatamilkathaigal-Tamil-stories-Tamil-poems: பழக்கம்
பழக்கம் பள்ளிச் செல்லும் பாலர் புரிதல் வல்ல மைதான் வளரா ததாலே  சொல்லி வைத்தனர்  சிறார்க்குப் பள்ளியில் பல்தான் விழுந்தால் பள்ளம் தோண்டிப் புதைத்திடு மீண்டும் புதுப்பல் முளைக்கவே கதைதான் எதைதான் காக்கப் புனைந்தது விழுங்கி விட்டால் விளையாட் டாய்பின் எழும்தீ&... [Read More]
1
subhatamilkathaigal-Tamil-stories-Tamil-poems: பங்குச் சந்தை
பொருட்ச் சந்தை (Commodities): செம்பு (Copper)செம்பு MCXவரைபட தொழிற்நுற்பம் ( Technical Analysis )அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறதுசெம்பு 430 - 450 கவனிக்க வேண்டிய...... [Read More]
1
subhatamilkathaigal-Tamil-stories-Tamil-poems: மனித எடைக்கல்
மனித எடைக்கல் வத்திக்  குச்சி வளர்தீ விரலைக் கொத்திட உடல்மனம் குதிப்பது போலே சிலபேர்   நடுங்கச் செய்வர் கண்டதும் உளம்வளம் மதிப்பிடும் ஒருவாய்ப் பென்று மனதிடம்  மதிப்பிடும் மனித எடைக்கல் எனமனம்   அவரை எண்ணிட இன்பமே... [Read More]