1
டேட்டா டைப் கன்வெர்சன்கள் சி ஷார்ப்
இந்த கட்டுரையில் சி ஷார்ர்பில் டேட்டா டைப் கன்வெ... [Read More]
1
1
1
ஜாவாவில் டைமர் கண்ட்ரோல்
பொதுவாக டைமர் கன்ட்ரோல் என்பது குறிப்பிட்ட கால இ... [Read More]
1
C++ ஸ்டேட்டிக்(static) மெம்பர்கள்
C++ -ல் static என்ற கீவேர்டு அல்லது மாடிஃபையர் ஆனது டைப்பை ... [Read More]
1
1
Windows 7 ஆயுட்காலம் முடிவு. பாதுகாப்பு ஆபத்துகள்.
மைக்ரோ சாஃப்ட் வின்டோஸ் -7ற்க்கான செக்யூரிட்டி சĪ... [Read More]
1
கணினி நிரலாக்கமும் நிரலாக்க மொழிகளும்.
நிரல் என்பது அறிவுறுத்தல்களின் தொகுப்பாகும். ஒர... [Read More]
1
ஜாவா பாடம்-2 பகுதி-4
ஊப்ஸ்(oops) ஆனது பின் வரும் அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது.1. ... [Read More]
1
ஜாவா பாடம் -2 பகுதி-3
ஒரு கிளாஸ் ஆனது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அல்லது ஒரு குரூப் ஆ... [Read More]
1
சி ஷார்ப்பில் மெத்தட்கள்
மெத்தட் என்பது  தொடர்ச்சியாக எழுதப்பட்ட கட்டளை... [Read More]
1
ஜாவா பாடம் -2 பகுதி-2
ஆப்ஜெக்ட் ஒரியண்டட் ப்ரோகிராமிங்க் பயன்பாடுகள... [Read More]
1
அறிவோம் சி மொழியை-பாடம்-1
நிரலாக்கம் என்பது என்ன? நிரலாக்கம் என்பது மனிதர&... [Read More]
1
ஜாவா பாடம் -2 பகுதி-1
ஆப்ஜெக்ட் ஒரியண்டட் ப்ரோக்கிராமிங்க் நண்மைகள்.&... [Read More]
1
ஜாவா பாடம் -1
Java-ஜாவா-ஒரு அறிமுகம்.  ஜாவா ஒரு இணைய மொழி ஆகும். சன் ... [Read More]