1
மங்கம்மா சபதம் (1943) தமிழ்த் திரைப்படப் பாட்டுப் புத்தகம்
மங்கம்மா சபதம் 1943 ஆம் ஆண்டில் ஆசார்யாவின் இயக்கத்... [Read More]
1
நந்தனார் (1942) தமிழ்த் திரைப்படப் பாட்டுப் புத்தகம்
எம். எம். தண்டபாணி தேசிகர், செருகளத்தூர் சாமா மற்ற... [Read More]
1
1
1
ரிஷ்ய சிருங்கர் (1941) தமிழ்த் திரைப்படப் பாட்டுப் புத்தகம்
பாடல் இல. 9:"பூமியினிற் பூவையராய் பிறந்ததனால்.."படம்: ... [Read More]
1
வனமோகினி (1941) தமிழ்த் திரைப்படப் பாட்டுப் புத்தகம்
பாடல் 1: "உயர்வோமே உல்லாசம் பெறுவோமே"...படம்: வனமோகினி... [Read More]
1
1
இளந்தமிழா! உன்னைக் காண இன்பமிகப் பெருகுது
நாமக்கல் கவிஞர் வெ. இராமலிங்கம் பிள்ளை (அக்டோபர் 16, 1... [Read More]
1
1
ஹரிச்சந்திரா (1944) தமிழ்த் திரைப்படப் பாடல்கள்
பி. யு. சின்னப்பா அரிச்சந்திரனாகவும், பி. கண்ணாம்ப... [Read More]
1
பக்த நந்தனார் 1935 தமிழ்த் திரைப்படப் பாடல்கள்
கே. பி. சுந்தராம்பாள், மகாராஜபுரம் விஸ்வநாத ஐயர் ந... [Read More]
1
1
பி. யு. சின்னப்பா
புதுக்கோட்டை உலகநாதபிள்ளை சின்னப்பா அல்லது பி. ய... [Read More]
1
குமாரி கமலா
1951 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த குண்டூசி இதழ்களில் வெளிவந... [Read More]
1
1950களில் பத்மினி
1951 சூன் மாத குண்டூசி இதழில் வெளிவந்தது:1951 நவம்பர் மா... [Read More]