1
மெல்லத் தமிழினிச் சாகும்
     மெல்லத் தமிழினிச் சாகும்     மெத்தப் படித்த&#... [Read More]
1
யார்?
     திருக்குறள்     உலகப் பொதுமறை     இது உலகமே ħ... [Read More]
1
ஜகன் மோகினி
     ஆண்டு 1907     அந்தப்  பெண் குழந்தைக்கு வயது ஐந்... [Read More]
1
அமின்
     டக்காகி கான்சிரோ     தலைவர்     ஒரு படையின் Ī... [Read More]
1
எழுத்துக்காரன்
நடக்கக் கற்றுநாலடி வைப்பதற்குள்ஓடு என்றார்கள்... [Read More]
1
மணிமொழி என்னை மறந்துவிடு
     ஆண்டு 1991     அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, ஆவினங்குடி&nb... [Read More]
1
வாசிப்பே வாழ்க்கையாய்
     காளமேகம்     கவி காளமேகம்     15 ஆம் நூற்றாண்ட... [Read More]
1
மேக்னில் அண்ட்ரப்
     சென்னை, கிறித்துவக் கல்லூரி     முதுகலைத் தம&... [Read More]
1
அத்தை நடத்தை
     நிறை மாத கர்பினி.     மெல்ல மெல்ல வயிற்றில் வல... [Read More]
1
காற்றின் பேரோசை
செந்தமிழில் இசைப்பாடல் இல்லையெனச் செப்புகின்ற... [Read More]
1
நேரத்தைத் திருடியவர்
     நான் போட்டித் தேர்வு எழுதும்போது, ஆரம்ப நிலை... [Read More]
1
மனிதனாகவே பிறப்பேன்
     இயல்பிலேயே வாசிப்பை, நேசிப்பாகக் கொண்டிருகĮ... [Read More]
1
மரணக் கிணறு
     அதிகாலை 2.00 மணி     ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல     ஒரு நூī... [Read More]
1
மரணக் கிணறு
     அதிகாலை 2.00 மணி     ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல     ஒரு நூற... [Read More]
1
பேருந்தில் படித்தவர்
     ஆண்டு 1994     சென்னை     ஆழ்வார் திருநகர்     அ&#... [Read More]