1
இதழ் அறம்
காரிருள் அகத்தில் நல்ல    கதிரொளி நீதான் இந்தப்... [Read More]
1
குரு பக்தி
     ஆண்டு 1975     சென்னை     மயிலாப்பூர்     மயிலாப... [Read More]
1
ரோசெட்டோ
    நாமெல்லாம் இறைவனை, மலர் கொண்டு, தீப ஆராதனை செய&#... [Read More]
1
குளம் தொட்டுக் கோடு பதித்து
மண்ணின்மேல் வான்புகழ் நட்டானும் மாசில்சீர்ப்ப... [Read More]
1
இதுதான் காதலா?
     ஆண்டு 1904     ஜுலை 15     கட்டிலில் அம்மனிதர் கண் ... [Read More]
1
பிரிவினை
     பா கி ஸ் தா ன்     பிரிவினை என்றாலே நம் மனதில் ... [Read More]
1
அஸ்தி
     நான் இந்த நாட்டின் குடிமகன்     அரசுக்கு மற்&... [Read More]
1
ஜோதி
நால்வருணம் ஆசிரமம் ஆசாரம் முதலாநவின்றகலைச் சரி... [Read More]
1
மழை பிணித்து ஆண்ட மன்னன்
     கோடையிலோ தண்ணீர் பஞ்சம்     மழைக் காலத்திலோ, ... [Read More]
1
அப்பா
     எந்தை எம்மை விட்டுப் பிரிந்து, ஓராண்டு ஓடிவி... [Read More]
1
ஜகதிப்படை
நாம் எடுப்பிச்ச திருக்கற்றளி ஸ்ரீ ராஜ ராஜீஸ்வரம&... [Read More]
1
கரந்தை ஜெயக்குமார்: மனம் சுடும் தோட்டாக்கள்
பிறத்தலை விட, இறத்தல் எளிதாயுள்ளது கூலிகளால் வாழ்வு அச்சங்களால் நகர்த்தப்படுகிறது … [Read More]
1
கரந்தை ஜெயக்குமார்: தாகம் தீர்க்கும் வழிகள்
இந்நிலை தொடருமானால், 2050 வது ஆண்டில், தமிழக மக்களுக்கு, ஒரு நாளில், ஒரு வேளைக்குப் போதுமான உணவைத்தான் உற்பத்தி செய்ய இயலும். [Read More]
1
கரந்தை ஜெயக்குமார்: கல்வியே அழகு
பணியாற்றுகின்ற இடத்தில், நாம், யாராலும், தவிர்க்க இயலாத மனிதராக இருக்க வேண்டும் [Read More]
1
கரந்தை ஜெயக்குமார்: இராஜராஜன் விருது
பாண்டிய மன்னன் ஒருவன் படையுடன் வந்து, இவ்வூரில் சில காலம் தங்கி இருந்த காரணத்தால் தென்னவன் நாடு என இவ்வூர் அழைக்கப் படுகிறது. [Read More]