1
மரணக் கிணறு
     அதிகாலை 2.00 மணி     ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல     ஒரு நூī... [Read More]
1
மரணக் கிணறு
     அதிகாலை 2.00 மணி     ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல     ஒரு நூற... [Read More]
1
பேருந்தில் படித்தவர்
     ஆண்டு 1994     சென்னை     ஆழ்வார் திருநகர்     அ&#... [Read More]
1
பேருந்தில் படித்தவர்
     ஆண்டு 1994     சென்னை     ஆழ்வார் திருநகர்     அ&#... [Read More]
1
விழாத இடத்தில் விழுந்த மழைத்துளி
தொட்டியில் நீந்துகிறதுமீன்மனசுக்குள்ளிருக்கĬ... [Read More]
1
விழாத இடத்தில் விழுந்த மழைத்துளி
தொட்டியில் நீந்துகிறதுமீன்மனசுக்குள்ளிருக்கĬ... [Read More]
1
தமிழ் மரபுத் திருமணம்
     இன்றைக்கு முப்பது வருடங்களுக்கும் முன்.    ... [Read More]
1
தமிழ் மரபுத் திருமணம்
     இன்றைக்கு முப்பது வருடங்களுக்கும் முன்.     &... [Read More]
1
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி
     ஹோமோ சப்பியன்ஸ்     இன்று உலகில் வாழும், ஒரே ம... [Read More]
1
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி
     ஹோமோ சப்பியன்ஸ்     இன்று உலகில் வாழும், ஒரே ம... [Read More]
1
கழுதை அழுத கதை
     ஆண்டு 1968     அவர் ஒரு கவிஞர்     சாதாரணக் கவிஞī... [Read More]
1
கழுதை அழுத கதை
     ஆண்டு 1968     அவர் ஒரு கவிஞர்     சாதாரணக் கவிஞī... [Read More]
1
13 ஆம் உலகம்
     ஏய், என்ன பண்ணப் போறே? என்று அவள் கையைப் பிடித்... [Read More]
1
13 ஆம் உலகம்
     ஏய், என்ன பண்ணப் போறே? என்று அவள் கையைப் பிடித்... [Read More]
1
ஆறாவது முதலாளி
     குமார் செய்து கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு செயல்பாடĬ... [Read More]