1
1
1
அரசியல்- பிரியாணி !
#கடி ஜோக்ஸ் - பாகம் - 79BAR--க்குள்ளே நல்ல &... [Read More]
1
கதை சொல்லும் கவிதைகள் சில...
சான்று!என்ர அம்மப்பாவும் பணக்கா&... [Read More]
1
பக்த நந்தனார் 1935 தமிழ்த் திரைப்படப் பாடல்கள்
கே. பி. சுந்தராம்பாள், மகாராஜபுரம் விஸ்வநாத ஐயர் ந... [Read More]
1
வீணையின் நாதம் !
​இசைக்கருவி பலஉண்டு அதற்கெல்லா&#... [Read More]
1
நீட் தேர்வில் சர்வதேச சதிகள்
இன்று சே குவேராவின் 50 வது நினைவு ந... [Read More]
1
1
1
வருடம் - 2017 - கவிதையாய்...
பொறுமை கொள்! மனமே ! பொறுமை கொள் !தின&#... [Read More]
1
உங்கள் மணியான வாக்குகளை...
#கடி ஜோக்ஸ் - பாகம் - 78மனசெல்லாம் பணம... [Read More]
1
மனத்திற்கிட்ட கட்டளை
பொறுமை கொள்! மனமே ! பொறுமை கொள் !தின&#... [Read More]
1
போட்டு தாக்கிய தலைவர் !
#கடி ஜோக்ஸ் - பாகம் - 77வேட்பாளர் ஜாக்... [Read More]
1
சங்கீத சீசன் - சுருதி - ஞானம்
#கடி ஜோக்ஸ் - பாகம் - 76சுருதி மேல‌ FOCUS" சு... [Read More]
1
யாருமில்லாத‌ மேடையிலே !
யாருமில்லா மேடையிலே பாடுபவன் நம&... [Read More]