1
ஊரென்ன சொல்லும்...?
முந்தைய பதிவுகளில் நாணுத்துறவுரைத்தல் அதிகாரத... [Read More]
1
16. 'சுருக்' என்று தைத்த பேச்சு!
இரண்டு வருடங்கள் முன்பு சந்திரன் அந்த நிறுவனத்த&... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : வல்லினம், மெல்லினம், பாலினம்.
இளம் வயது என்று சொல்லும் போதே உள்ளுக்குள் ஒரு உறĮ... [Read More]
1
எழுத்துப் படிகள் - 296
எழுத்துப் படிகள் - 296 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்ī... [Read More]
1
அறிவூட்டும் பேச்சின் அவசியம் -ஊக்கப் பேச்சு
அறிவூட்டும்  பேச்சின் அவசியம்  -ஊக்கப் பேச்சு-----------------... [Read More]
1
திரௌபதி எனும் தீ
அன்று தர்மயுத்தம் துவங்கவும், தர்மம் காக்கப்படவ&... [Read More]
1
1
கிழவி வேடம் – குறும் கதை
அமைதியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு நதி மீது, திடீர... [Read More]
1
1
19. ஆத்திச்சூடி
"தாத்தா! நீ சொல்லிக்கொடுத்த தமிழ் ரைம் சொல்லிக் கĬ... [Read More]
1
தேர்வு நேரம் -கவிதை
தேர்வு நேரம் -கவிதை------------------------------------படித்தது போலவும் இருக்க... [Read More]
1
சொல் அந்தாதி - 150
சொல் அந்தாதி - 150 புதிருக்காக, கீழே    16 (பதினாறு)   தி... [Read More]
1
315. புதிய பாதை
"ஏங்க, நம்ம பையனும் பெண்ணும் பம்பாய், டில்லின்னு ச... [Read More]
1
தூரத்தில் தெரிகிறது - சிசு.நாகேந்திரன்
                இயமன் தூரத்திலிருந்துகொண்டே என்... [Read More]
1
தன்னம்பிக்கை : அன்பின்றி அமையாது உலகு
நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு சந்திக்கும் நண்பர்கள&... [Read More]