1
திறமூல இணைய சேவையகங்கள் ஒரு அறிமுகம்
பொதுவாக ஒருஇணையசேவையகம் என்பது வன்பொருளை அல்லĪ... [Read More]
1
1
1
SNMPஎனும் ஒரு பயன்பாட்டுஅடுக்கு நெறிமுறை
. SNMPஎன சுருக்கமான ப்பெயரில்அழைக்கப்பெறும் எளிய வல... [Read More]
1
1
கூகுள் நிறுவனத்தின் கொரோனா வைரஸ் பற்றிய தகவல் தளம்
கூகுள் நிறுவனமானது நிகழ்நிலைபடுத்தப்பட்ட கொரோ... [Read More]
1
1
Instaஎனும் கருவிகளின் தொகுப்பு
Instaஎன்பது ஒரு ஒருங்கிணைந்த இன்ஸ்டாகிராம் எனும் சம... [Read More]
1
அமின்
     டக்காகி கான்சிரோ     தலைவர்     ஒரு படையின் Ī... [Read More]
1
1
1
1
லிபர் ஆஃபிஸின் எதிர்காலம்
எதிர்வருங்காலமானது மேககணினி கைபேசிஆகியஇரண்டி... [Read More]
1
1