1
பனி வீடு
     ஆண்டு 1833.     போஸ்டன்.     அமெரிக்கா.     ஃபிரட்... [Read More]
1
PlantUML எனும் கட்டற்ற கருவி
PlantUml என்பது ஒரு எளிய உரை விளக்க மொழியைப் பயன்படுத்த&... [Read More]
1
eXp OSஎனும் இயக்கமுறைமை ஒரு அறிமுகம்
eXp OS என சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் செயல்முறையிலான ... [Read More]
1
அப்புறம் என்ன சொல்ல........
வெட்டுக்கிளிக்கு....... கைதட்டுங்கள்விளக்கு பிடியு... [Read More]
1
அருகலை(Wi-Fi) சமிக்ஞைகளை எவ்வாறு அதிகரிப்பது
அருகலை சமிக்ஞையின் வலிமையை எவ்வாறு அதிகரிப்பதĬ... [Read More]
1
BlissRoms எனும் கட்டற்ற இயக்கமுறைமை ஒரு அறிமுகம்
BlissRoms என்பது ஆண்ட்ராய்டை அடிப்படையாகக் கொண்டதொரு க&#... [Read More]
1
உலக வரலாற்றில்.............
உலக வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக  கொரோனாவுக்கு பய&#... [Read More]
1
இணைய உலாவலுக்கு உதவிடும் Braveஎனும் கட்டற்ற பயன்பாடு
தனிப்பட்டமுறையில் திறமூல இணைய உலாவல் அனுபவத்தĭ... [Read More]
1
gretl எனும் திற மூலபயன்பாடு ஒருஅறிமுகம்
gretlஎன சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் குனு பின்னடைவு, பொī... [Read More]
1
1
1
சாதனையாளரை வாழ்த்துவோம்
     2014 ஆம் ஆண்டு மே திங்களில், கவிஞர் முத்துநிலவன் ... [Read More]
1
Great Cow Graphical BASIC எனும் நிரலாக்கங்களின் பதிப்பாளர் ஒருஅறிமுகம்
Great Cow Graphical BASIC என்பது உருவப்பொத்தான் அடிப்படையிலான ஒரு ந... [Read More]
1
அவர்கள் புரட்சியாளர்கள் இல்லை....
பாஸ்கலும் லிப்நிட்சும்புரட்சியாளர்களாக இருந்... [Read More]
1
Gnuplot எனும் பயன்பாடு
இந்த Gnuplot என்பது லினக்ஸ், OS/2, விண்டோ, OSX, VMS, போன்ற பல்வேறு தளĨ... [Read More]