1
திரைஜாலம்: எழுத்துப் படிகள் - 229
எழுத்துப் படிகள் - 229 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப்படங்களும் எம்.ஜி.ஆர் நடித்தவை. ஆனால் இறுதி விடைக்கான திரைப்படம் (3,5) விஜயகாந்த் கதாநாயகனாக நடித்தது. எழுத்துப் படிகள் - 229 க்கான திரைப்படங்களின் பெயர்கள். 1. ஹரிச்சந்திரா 2. பணம் படைத்தவன் ... [Read More]
1
திரைஜாலம்: சொல் அந்தாதி - 96
சொல் அந்தாதி - 96 புதிருக்காக, கீழே 5 (ஐந்து) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவற்றில் முதலாவது திரைப்படத்தில் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரியின் தொடக்கச் சொற்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 1. சாரங்க தாரா - கண்களால் காதல் 2. மல்லியம் மங்களம் 3. ஓடி விளைய... [Read More]
1
திரைஜாலம்: சொல் வரிசை - 184
சொல் வரிசை - 184 புதிருக்காக, கீழே ஆறு (6) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரிச் சொற்களும் (தொடக்கச் சொற்களை நீக்கி விட்டு) அடைப்புக் குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 1. திருநாள்(--- --- --- --- --- பூமி ஒரே ... [Read More]
1
திரைஜாலம்: எழுத்துப் படிகள் - 228
எழுத்துப் படிகள் - 228 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப்படங்களும் சிவாஜி கணேசன் நடித்தவை. ஆனால் இறுதி விடைக்கான திரைப்படம் (4,4) கமலஹாசன் கதாநாயகனாக நடித்தது. எழுத்துப் படிகள் - 228 க்கான திரைப்படங்களின் பெயர்கள். 1. மிருதங்க சக்கரவர்த்தி 2. சிரஞ்சீவி ... [Read More]
1
திரைஜாலம்: சொல் அந்தாதி - 95
சொல் அந்தாதி - 95 புதிருக்காக, கீழே 5 (ஐந்து) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவற்றில் முதலாவது திரைப்படத்தில் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரியின் தொடக்கச் சொற்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 1. அதிசய பிறவி - தாதந்தன கும்மி கொட்டி 2. வடகறி 3. அற்புதம் ... [Read More]
1
திரைஜாலம்: எழுத்துப் படிகள் - 227
எழுத்துப் படிகள் - 227 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப் படங்களும் ஜெமினி கணேசன் நடித்தவை. ஆனால் இறுதி விடைக்கான திரைப்படம் (5,2) ராமராஜன் கதாநாயகனாக நடித்தது. எழுத்துப் படிகள் - 227 க்கான திரைப்படங்களின் பெயர்கள். 1. தசாவதாரம் 2. குமார சம்பவம் 3. ... [Read More]
1
திரைஜாலம்: சொல் வரிசை - 183
சொல் வரிசை - 183 புதிருக்காக, கீழே ஏழு (7) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரிச் சொற்களும் (தொடக்கச் சொற்களை நீக்கி விட்டு) அடைப்புக் குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 1. இஞ்சி முறப்பா (--- --- --- --- தரையிலே ... [Read More]
1
திரைஜாலம்: எழுத்துப் படிகள் - 226
எழுத்துப் படிகள் - 226 க்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லா திரைப் படங்களும் சத்யராஜ் நடித்தவை. ஆனால் இறுதி விடைக்கான திரைப்படம் (6) ரஜினிகாந்த் கதாநாயகனாக நடித்தது. எழுத்துப் படிகள் - 226 க்கான திரைப்படங்களின் பெயர்கள். 1. எனக்குள் ஒருவன் 2. சுயம்வரம் 3. ... [Read More]
1
திரைஜாலம்: சொல் அந்தாதி - 94
சொல் அந்தாதி - 94 புதிருக்காக, கீழே 5 (ஐந்து) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவற்றில் முதலாவது திரைப்படத்தில் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரியின் தொடக்கச் சொற்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 1. மேகா - புத்தம் புது காலை 2. கண்ணுக்கு கண்ணாக 3. சேரன் பாண்டியன் ... [Read More]