1
சில நேரங்களில் சில கருத்துக்கள் : April 2018 ஆண்களை நெறிப்படுத்துக....
நாட்டில் நடக்கும் கொடுமைகள் அதுவும் பெண்களுக்கு எதிரான வன் கொடுமைகள் என்னை போன்ற சாதாரண பிரஜைகளை கலக்கமுறவும் மன ரீதியாக பாதிக்கவும் செய்கிறது ... என்னை சந்திக்கும் என்னை போன்ற பல பெற்றோர்கள் அவ்வாறே கருதுகின்றனர்.. இந்த சமயத்தில் எஸ் வி சேகர் பெண் பத்திரிகையாளர்களை பற்றிய செய்தியை பகிர்ந்தது... [Read More]
1
சில நேரங்களில் சில கருத்துக்கள் : கிரௌஞ்ச வதம்
நாம் ஜனநாயக நாட்டில்தான் வாழ்கிறோமா என்ற சந்தேகம் வந்து இரண்டு நாட்களாக வேதனை விரக்தி கோபத்தின் உச்சத்திற்கே செல்ல வேண்டியிருக்கிறது இப்படி ஒரு மத்திய அரசு நிறுவனம் ஏழை ஜனங்களை மாணவர் செல்வங்களை பாடாய்ப் படுத்துமா என்றே புரியவில்லை... எந்த நாட்டிலாவது இப்படி நடக்குமா..? தமிழர்கள் என்... [Read More]