1
சிறுகதை வடிவில் சில சிந்தனைச் சிதறல்கள்: 2. ஒரு தபால்காரர் ஒய்வு பெறுகிறார்
அதுதான் அவருடைய கடைசி 'பீட்.' அந்தத் தெருவில் யாருக்கும் கடிதம் எதுவும் இல்லை. ஒரே ஒரு மணி ஆர்டர் மட்டும் இருந்தது - கோடி வீட்டு மீனாம்பாளுக்கு. அவள் கூடத் தெருக்கோடியில் இருந்த தன் வீட்டின் ஒட்டுத் திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் வரும் திசையைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். [Read More]
1
சிறுகதை வடிவில் சில சிந்தனைச் சிதறல்கள்: 1. நான் ஒரு முட்டாளுங்க!
நான் ஒன்றும் என்னைப்பற்றி ரொம்பவும் பெரிதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஆள் இல்லை. ஆனாலும், என் நண்பர் முத்துசாமி திடீரென்று ஒரு நாள் என்னிடம் வந்து, "நான் ஆரம்பிக்கப்போகும் 'முட்டாள்கள் முன்னேற்ற முன்னணி'யில்  முதல் உறுப்பினராக நீங்கள்தான் சேர வேண்டும் என்று கேட்டதும், எனக்குக் கோபம்தான் வந... [Read More]