பதிவர்களுக்கான வாக்குப்பட்டை
Dr B Jambulingam: காலம் செய்த கோலமடி : துளசிதரன். வே தில்லைஅகத்து
 • 5 days ago
 • மற்றவை
 • drbjambulingam.blogspot.com

  Dr B Jambulingam: அலைச்சறுக்கின் மணிமகுடம் மகாபலிபுரம் : கார்டியன்
 • 26 days ago
 • மற்றவை
 • drbjambulingam.blogspot.com

  Dr B Jambulingam: புத்தகமும் புதுயுகமும் : முனைவர் ச.அ.சம்பத்குமார்
 • 33 days ago
 • கல்வி
 • drbjambulingam.blogspot.com


  Dr B Jambulingam: காக்கப்பட வேண்டிய கலைப்பெட்டகம் : கும்பகோணம் அரசு கலைக்கல்லூரி (2)
 • 43 days ago
 • கல்வி
 • drbjambulingam.blogspot.com

  Dr B Jambulingam: காக்கப்படவேண்டிய கலைப்பெட்டகம் : கும்பகோணம் அரசு கலைக் கல்லூரி (1)
 • 43 days ago
 • கல்வி
 • drbjambulingam.blogspot.com


  Dr B Jambulingam: கோயில் உலா : 17 மார்ச் 2018
 • 43 days ago
 • ஆன்மீகம்
 • drbjambulingam.blogspot.com