2
தமிழ் கணினி: Blog வைத்திருப்பவர்கள் spam மெயில்களிலிருந்து தப்பிக்க.
 • 76 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • tamil-computer.blogspot.in

  2
  தமிழ் கணினி: வலைப்பதிவு துவங்க அதிக நேரம் எடுக்கிறதா?
 • 76 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • tamil-computer.blogspot.in

  2
  தமிழ் கணினி: பதிவர்கள் செய்யும் அடிப்படையான 5 தவறுகள்
 • 76 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • tamil-computer.blogspot.in

  2
  தமிழ் கணினி: பிளாக்கரில் Related Post கேட்ஜெட் இணைப்பது எப்படி?
 • 76 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • tamil-computer.blogspot.in

  2
  தமிழ் கணினி: ப்ளாக்கில் Page Number இணைப்பது எப்படி?
 • 76 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • tamil-computer.blogspot.in

  2
  தமிழ் கணினி: Google Search Engine 'னில் தமிழில் Type செய்யலாம்.
 • 76 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • tamil-computer.blogspot.in

  2
  தமிழ் கணினி: Blogger Comments Profile Image தெரியவில்லையா இதோ தீர்வு.
 • 76 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • tamil-computer.blogspot.in

  2
  தமிழ் கணினி: Blogger Template 'ஐ சுலபமாக Edit செய்யலாம்.
 • 76 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • tamil-computer.blogspot.in

  2
  தமிழ் கணினி: Contact Me Page உருவாக்குவது எப்படி?
 • 76 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • tamil-computer.blogspot.in

  2
  தமிழ் கணினி: நம் வலைப்பதிவை வேறொரு வலைபதிவிற்கு திருப்பிவிடுவது எப்படி?
 • 76 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • tamil-computer.blogspot.in

  2
  தமிழ் கணினி: புதிய பதிவர்களுக்கான சில ஆலோசனைகள்.
 • 76 days ago
 • தொழில்நுட்பம்
 • tamil-computer.blogspot.in