1
திரைஜாலம்: சொல் வரிசை - 183
சொல் வரிசை - 183 புதிருக்காக, கீழே ஏழு (7) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரிச் சொற்களும் (தொடக்கச் சொற்களை நீக்கி விட்டு) அடைப்புக் குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.


1. இஞ்சி முறப்பா (--- --- --- --- தரையிலே இருந்தும் நான் பறக்கிறேன்)

2. இது நம்ம பூமி (--- --- --- பார்க்கிற பார்வை தான்)

3. அழகி (--- --- --- --- குங்குமம் வந்ததம்மா)

4. என்னை அறிந்தால் (--- --- --- துளிகளும் தூறுதே)

5. தலைப்பு செய்திகள் (--- --- திருமண மாதம்)

6. ஜெயம் கொண்டான் (--- --- நீ மறந்துவிட்டாய் அதற்குள்ளவா)

7. மாடி வீட்டு மாப்பிள்ளை (--- --- கேள்விகள் நூறு பாட்டுப் பாடு)


எல்லாப் பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்களை கண்டு பிடித்து, அவற்றில் முதல் சொற்களை மட்டும் வரிசைப்படுத்தினால் மற்றொரு திரைப்படப் பாடலின் முதல் வரியாக அமையும்.

அந்தத் திரைப்படப் பாடலையும், அந்தப் பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படத்தின் பெயரையும் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.

விடைகளை அனுப்பும் போது, பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்கள், சொல்வரிசை பாடல் வரிகள், அந்தப்பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படம் ஆகியவற்றை பின்னூட்டம் மூலமாக அனுப்பவும்.

* * * * * * * *

திரைப்படங்களில் இடம் பெறும் பாடல்களை அறிய / கேட்க கீழ்க்கண்ட வலைத்தளங்கள் உதவும்.http://tamilthiraipaadal.com/viewallmovies.php
http://mymazaa.com/tamil/audiosongs/
http://www.friendstamilmp3.com/
http://gaana.com/album/tamil
http://music.cooltoad.com/music
http://google.com

ராமராவ்

Who Voted

Leave a comment

தமிழ் திரட்டிகள் அனைத்தும் இங்கே