பதிவர்களுக்கான வாக்குப்பட்டை
திருக்குறள் கதைகள்: 23. கல்லூரிச்சாலை – கவனம் தேவை!
அசோக், குமார் இருவரும் ஒரே பள்ளியில்தான் படித்தார்கள். அசோக் படிப்பில் புலி. பள்ளி இறுதித்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளியிலேயே முதல் மாணவனாகத் தேறியவன். குமாரும் ஓரளவுக்கு நன்றாகப் படிப்பவன்தான். ஆனால் அசோக் அளவுக்கு இல்லை.

Who Voted

Leave a comment