பதிவர்களுக்கான வாக்குப்பட்டை
திருக்குறள் கதைகள்: 22. துறந்தார் பெருமை சொல்லவும் அரிதே!
வங்கியில் கூட்டம் அதிகம் இல்லை. சேமிப்புக் கணக்குப் பிரிவுக்கு முன் அந்தப் பெரியவர் பொறுமையாகக் காத்துக் கொண்டிருந்தார். சற்று நேரம் கழித்து, "என்னோட பாஸ் புக் என்ட்ரி போடக் கொடுத்திருந்தேனே?" என்று பணிவாகக் கேட்டார். சாளரத்துக்குப் பின்னிருந்த இளைஞனுக்குக் கோபம் வந்து விட்டது.

Who Voted

Leave a comment