பதிவர்களுக்கான வாக்குப்பட்டை
திருக்குறள் கதைகள்: 157. வஞ்சம் தீர்க்க ஒரு வாய்ப்பு
மூன்று நாள் லாக் அப்பில் இருந்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்தபோது சோமசுந்தரம் சோர்ந்து போயிருந்தார்

அவருக்குத் தண்ணீர், காப்பி எல்லாம் கொடுத்து அவரை ஆசுவாசப்படுத்திய பிறகுதான் மங்களம் அவர் உடலில் இருந்த சிராய்ப்புகளையும் வீக்கங்களையும் கவனித்தாள்.

Who Voted

Leave a comment