2
தமிழ் கணினி: ப்ளாக்கில் Page Number இணைப்பது எப்படி?
நாம் வலைபதிவில் அதிகமாக  பதிவு எழுதியிருந்தால் அவற்றை படிக்க வருபர்கள் அதிக நேரம் செலவிட்டு படிக்க வேண்டியிருக்கும்.  அதற்க்காக அவர்கள் சில பக்கங்களை படித்துவிட்டு நேரம் இருக்கும் போது விட்ட பக்கத்திற்க்கு செல்ல‌ பக்க என்னை அழுத்தி செல்வதற்க்காக பக்க என் 
இனைத்தால் நம் வலைப்பதிவிற்க்கு வருபவர்கள் சுலபமாக வேண்டிய பக்கத்திற்க்குச் சென்று பதிவுகளை விட்ட இடத்தில் இருந்து படிக்க முடியும்.   இந்த Page 

Who Voted

Leave a comment

பதிவை இணைப்பது எப்படி
தமிழ் திரட்டிகள் அனைத்தும் இங்கே

Logo

tamilblogs.in
Click to Copy